Installatiemonteur

Het uitvoeren van werkzaamheden zoals gas-, water-, verwarming-, riolering-, dak en alle voorkomende technische installatiewerkzaamheden volgens opdracht. Hierbij streeft de monteur altijd naar een tevreden klant en een positief financieel resultaat. De installatiemonteur ontvangt instructies van het hoofd bedrijfsbureau of projectleider en voert de werkzaamheden veelal zelfstandig uit.

Operationele taken

 • Uitvoeren van installatiewerkzaamheden op locatie;
 • Het goed kunnen lezen en interpreteren van technische tekeningen;
 • Alle gebruikte materialen goed noteren op de werkbonnen;
 • Aanbrengen van de installatiewerkzaamheden volgens de tekening en werkinstructies;
 • Zelfstandig uitvoeren van het werk, maar contact opnemen met de projectleider indien er sprake is van complexe situaties over de aanpak van het uit te voeren werk;
 • Uitvoeren van de werkzaamheden volgens de veiligheidsvoorschriften;
 • Hanteren van het benodigde gereedschap en materialen op de juiste manier;
 • Verricht werkzaamheden buiten kantoortijd en in het weekend, volgens een vooraf bekend storingsrooster;
 • Beschikbaarheid en bereikbaarheid tijdens storingsdienst.

Overige taken

 • Overleg plegen met de projectleider of collega-monteur over de problemen of afwijkingen die zich voordoen bij installatiewerkzaamheden;
 • Schrijven van nette werkbonnen / urenregistratie, welke uiterlijk iedere vrijdag op kantoor moeten worden ingeleverd;
 • Signaleren van meerwerk of overige wensen van de klant en dit doorgeven aan de projectleider
 • Inleveren van pakbonnen op kantoor;
 • Ontvangen, controleren en aftekenen van geleverde goederen op het project;
 • Nauwkeurig invullen van documenten zoals tussencontrole en eindcontrole formulieren;
 • Tijdig doorgeven aan de magazijnbeheerder van het benodigde materiaal voor de volgende werkdagen;
 • Netjes houden (binnen- en buitenkant) van de bedrijfswagen;
  Standaardvoorraad van de bedrijfswagen op peil houden;
 • Dragen van de ter beschikking gestelde kleding en veiligheidsmiddelen;
 • Inleveren van retourmateriaal bij magazijnbeheerder met duidelijke omschrijving van het project;
 • Volgen van cursussen om op de hoogte te blijven van de technische ontwikkelingen.

Bevoegdheden

 • Voert projecten uit vanaf tekeningen en technische omschrijvingen;
 • Zorgt voor tijdige aanvoer en juiste opslag van materiaal en de voorcontrole voor materialen;
 • Onderhoudt contacten met opdrachtgever en/of uitvoerder wanneer er geen 1ste monteur aanwezig is;
 • Voert overleg ter plaatse over de werkzaamheden die op de opdrachtbon staan;
 • Noteren van meerwerk op de werkbon en vragen voor akkoord inclusief handtekening;
 • Aanspreken van collega monteurs op buitensporig gedrag welke niet past bij de organisatie;
 • Controleert gereedgekomen installaties en geeft dit door aan de projectleider;
 • Bijwonen van toolbox meetings en personeelsvergaderingen.


Verantwoordelijkheden

 • Melden van gevaarlijke situaties en (bijna)ongevallen aan de “veiligheidscoördinator”;
 • Naleven van de richtlijnen, werkinstructies en procedures betrekking hebbende op VCA richtlijnen;
 • Correct en vriendelijk omgaan met de klanten, je bent het visitekaartje van onze opdrachtgever
 • Verantwoordelijk voor een goede administratie (bv. meer- en minderwerk) op projecten;
 • Verantwoordelijk voor standaard voorraad in de bedrijfswagen;
 • Verantwoordelijk omgaan met de eigendommen van een klant;
 • Verantwoordelijk omgaan met het gereedschap, bedrijfskleding en overige bedrijfseigendommen die beschikbaar worden gesteld;
 • Verantwoordelijk voor de inhoud van zijn eigen gereedschapskist en bedrijfswagen;
 • Verantwoordelijk voor het bijwonen van toolbox meetings en personeelsvergaderingen.

Functie-eisen

 • MBO werk,- en denkniveau;
 • Moet goed in teamverband kunnen werken;
 • Flexibel in werktijden zijn;
 • Goede mondelinge beheersing van de Nederlandse taal;
 • In bezit van VCA diploma;
 • In bezit van rijbewijs B.